Доставка на суровини, машини, консумативи и лабораторно оборудване за промишлеността.
Продукти

Специални мастербачи

Предлагаме специални мастербачи, производство на A.Sculman Ltd. Tук Ви предлагаме кратка информация за някои от тях и приложението им. 

За повече информация за тези, както и за други продукти можете да се свържете с нас или да посетите www.aschulman.com


PAPERMATCH
®

Описание: Изглежда като хартия, държи се като пластмаса. Това e мулти- компонентна система от адитиви и минерали, която осигурява евтино решение за производство на синтетични фолия. Продуктът съчетава свойствата на фолио с качествата на хартия. Може да се използва на издувни и каст машини. Предлага се и оцветен. Продуктът има разрешение за контакт с храни.

 

 

Copyright © 2010 AMZ chemicals. Всички права запазени.