Доставка на суровини, машини, консумативи и лабораторно оборудване за промишлеността.
Продукти

Алуминиеви оксиди и хидроксиди

 АЛУМИНИЕВИ ХИДРОКСИДИ

Предлагаме богата гама от алуминиеви хидроксиди с различна едрина, белота и съдържание на влага.

Основното им приложение е за производство на:

- синтетичен зеолит;
- алуминиев сулфат, хлорид, криолит и алуминати;
- стъкло, керамика и негорими материали;
- други химически продукти.

 

 АЛУМИНИЕВИ ХИДРОКСИДИ  МЛЕНИ,  С ОПТИМИЗИРАН ВИСКОЗИТЕТ И

ФИНИ АЛУМИНИЕВИ ХИДРОКСИДИ-ПРЕЦИПИТАТИ

Всички алуминиеви хидроксиди от тази група са с белотата над 90 %.

Основното им приложение е като безвредни за околната среда негорими пълнители при производството на:

- изолации за кабели;
- еластомери;
- PVC  и полиуретан;
- полиестерни смоли;
- епоксидни смоли;
- термо-пластмаси;
- водни дисперсии;
- хартия;
- бои.

/Mal/MAL_tovarene.jpg 

 АЛУМИНИЕВИ ОКСИДИ

Предлагаме богата гама от различни видове алуминиеви оксиди със специфична повърхност от  0,5 до 230 м2/гр, от ниско до близо 100 %-во съдържание на алфа-алуминиев оксид, млени и с ниско съдържание на натриев оксид.

Основното им приложение е за производство на:

- бял, червен и розов корунд;
- табуларен алуминиев оксид;
- глазури и фрити;
- стъкло;
- санитарен порцелан;
- техническа керамика;
- огнеупорни материали;
- полиращи и абразивни материали.

 

 ДРУГИ ТИПОВЕ АЛУМИНИЕВИ ОКСИДИ

- Калцинирани алуминиеви оксиди;
- Мляни алуминиеви оксиди;
- Реактивни алуминиеви оксиди;
-
Полиращи алуминиеви оксиди.

Copyright © 2010 AMZ chemicals. Всички права запазени.