Доставка на суровини, машини, консумативи и лабораторно оборудване за промишлеността.
Продукти

Други суровини и продукти

▪ Синтетичен зеолит

Използва се като:
- суровина за производство на прах за пране;
- катализатор;
- омекотител;
- абсорбент.

▪ Бентонит

▪ Органични и неорганични пигменти

▪ Калциев карбонат

Copyright © 2010 AMZ chemicals. Всички права запазени.